درس‌نامه‌ی دو

 استراتژی رسانه‌ای از استراتژی سازمانی جداست

 برای هر تصمیم در سازمان رسانه‌ای،  طرحی جدید از استراتژی‌ می توان درانداخت. 

/ 2 نظر / 41 بازدید