این هم شد موضوع!!!!!!!!!!!!

مدتی هست دارم اخبار مهم یاهو را مطالعه می کنم و تقسیم بندی موضوعی اون رو مورد توجه دارم. امروز یک خبر را مشاهده کردم که با عنوان « قدرت های جهانی منتظر پاسخ ایران هستند» با خلاصه خبر در صفحه اصلی درج شده بود و برایم جالب بود که در انتهای خلاصه خبر، موضوع « تهدید اسرائیل» برجسته شده بود.

یاهو به عنوان یک موتور جستجوگر و اطلاع رسان، مدت هاست که سرعنوان های موضوعی خودش را از ابرقدرت ها دریافت می کند. موضوع هسته ای ایران باید در کنار موضوع تهدید اسرائیل قرار گیرد و این یعنی همان سلطه رسانه یا گرامشی؟

البته اگر بخواهم در این مورد صحبت کنم بهتر است درباره حکمرانی رسانه ایراد نظر داشته باشم تا گرامشی و از این حرف ها.

 

/ 1 نظر / 51 بازدید
castiel

شبکهء سیاه پشت اکثریت رسانه ها ، سعی بر تسلط بر اذهان دارد و تا حد زیادی نیز موفق عمل کرده است