در همانی که هستی بهترین باش

آیا انجام دادن کاری که به آن علاقه داری و می توانی انجام بدهی، سخت است؟

آیا نمی شود بدون داشتن انگیزه موفقیت و تلاش، یک انسان متعالی در هر زمینه ای شد؟

آیا باور داشتن و انجام فعالیت مرتبط، کاری ماوراء طبیعی و مخصوص برگزیده هاست؟

«الکس فرگوسن»، با همه ی منچستر یونایتدها، خداحافظی کرد و در انبوه افرادی که برای او احترامی قائل بودند دنیای فوتبال را رها کرد.

آیا اگر طرفداران سپاسگذار او نبودند باز هم الکس فرگوسن، امروز برای ما الکس فرگوسن بود؟

شاید آری و شاید نه

اما مطمئنا حتی اگر از کسی به خاطر لیاقتش، تشکر نکنند، تاریخ از او سپاسگزار خواهد بود.

خداحافظ الکس فرگوسن

/ 0 نظر / 49 بازدید