یک پرده از پایان نامه

نقش رسانه ملی در تعمیق همبستگی اقوام ایرانی

از دیرباز اقوام ایرانی همچون  بلوچ ها ، فارس ها ،کردها ، آذری ها ، عرب ها و ترکمن ها و سایر اقوام  در سرزمین ایران به مسالمت و با کمترین تنازعات زیسته اند و ایرانیان در هر مرحله تاریخ ، وام دار شجاعت و بصیرت یکی از این اقوام بوده اند .

ولکن از سویی دیگر ، بر اساس نظریه رشد هویت ها و جنبش های قومی و زوال هویت ملی نظریات افرادی چون " فدراتسون" و " گیدنز"  ، جهانی شدن منجر به گسترش آگاهی ، خاص گرایی فرهنگی و ظهور هویت های خاص قومی و تضعیف هویت های ملی شده است. در ایران نیز در  اوایل قرن بیستم ، در پی مرکز گرایی دولت مدرن در ایران ، گروه های ایلی و قبیله ای  که در همان شکل سنتی خود وجود داشتند تحت تأثیر فرایندهای جهانی و تبلور این گروه ها در شکل و ساختار سیاسی از یک سو ، و تمرکزگرایی در فرایند ملت سازی در ایران از سوی دیگر ، به گروه های قومی تبدیل شده اند در واقع در این مقطع زمانی ، فرایند تمرکز گرایی شدید درتمام ابعاد دولت مدرن به ظهور پدیده قومیت و تسریع روند آن کمک کرد و عدم درک شرایط بین المللی و داخلی در این دوره زمانی ، موجب تکوین یک ساختار جدید گردید.

همچنین تجربه نشان داده است با رشد حس ناسیونالیستی  اقوام  و رشد کارایی رسانه برای  شکل گیری فرهنگ های خاص اقوام ، نیاز به یک رسانه  میان فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ایرانی است تا بتواند نقش میان فرهنگی خویش را ایفا کند.  از این رو در این پژوهش ، سعی کردم  با احاطه به مباحث هویت قومی و ملی  که بعد از مطالعه مقدماتی شش ماهه ، در طرح پژوهشی خود ، با ارائه یک رویکرد اکتشافی به نقش رسانه ملی  در ایجاد این ارتباط و همبستگی اقوام ایرانی دست یافته ام پرسش اصلی خود را چنین مطرح کنم:   رسانه ملی ( صدا و سیما ) به عنوان یک رسانه دولتی ،  چه نقشی در ایجاد همبستگی اقوام ایرانی را داراست؟

این پژوهش که با مجموع مطالعات مقدماتی و ارائه طرح پژوهشی نزدیک به دو سال ، مورد مطالعه ام قرار گرفته است  با استفاده از روش نظریه مبنایی و با رجوع به فرهیختگان  ومتخصصان رسانه ای  اقوام ایرانی ، در پی آن بوده است تا با مطالعه ابعاد نقش رسانه ملی و آسیب شناسی آن و تکوین یک نظریه مبنا بر دیدگاه ها و خواست های اقوام ایرانی به یک هدف دست یابد هدفی که رسانه ملی به عنوان یک ابزار در دست یابی به  این مهم  ، مسئول می باشد، هدفی که در طول تاریخ ، ایرانیان اثبات کرده اند که چو ایران نباشد تن من مباد.

آقای  " امید جهانشاهی  " عزیز نیز که بر بر تازه کارانی چون من ، کرسی استادی را دارا هستند ، لطف کردند و در یکی از مطالبشان با عنوان " پایان نامه ای که دغدغه ملی دارد " نگاهی دیگر را قلم زده اند .

اگر فرصتی باشد در پرده دیگر از پایان نامه ، از خودم و از وضعیت پایان نامه ام بیش از این  خواهم نوشت.

/ 3 نظر / 24 بازدید
آشنا

موفق باشید خانم پورمعصوم

شفیع بهرامیان

سلام خانم پور معصوم در صورت امکان متن ورد یا پی دی اف پیایان نامه اتان را برایم ارسال کنید اگر برایتان مقدور است.

یک دوست

خوبه ، بیان مساله جالبه به کجا رسیدی ؟