این ره که تو می روی به ترکستان است

 

 

یه جایی بودم، مادر و فرزند با هم کلنجار می رفتند؛ مادر یه مجله از کیفش بیرون آورد و به پسر چهار و نیم ساله اش داد تا سرگرم بشه، همین طوری که مجله رو به پسرش می داد گفت: "می گن همه چیز دروغه،سریالهای کُره ای هم دروغه، یکی نیست به خودشون بگه که سریالهای تاریخی خودتون هم دروغ هست یا نهههههه؟"

پرسیدم:" اگه همشهری جوان دوست نداشتید پس چرا گرفتید؟"

گفت: پسرم عکس رو جلدش رو دید و گفت شبیه پینوکیو هست مامان تُ تو رو خدا برام بخر.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نکته برای من:

چقدر جالب طرح روی جلد، یه بچه رو به جای یه شخص بزرگسال جذب کرده.

آقا یا خانم همشهری جوان، محتوات هر چقدر هم که خوب باشه، بسته بندی کالات عیب داره عیب.

 

/ 0 نظر / 55 بازدید