تغییر، همین لحظه، آینده است، گذشته نیست.

صحبت ویژه ای برای گفتن ندارم، تماشای فیلم «42» را به دوستان پیشنهاد می‌کنم، این فیلم برای من، تجربه‌ی صدها سال، زندگی است.

نکته:

این فیلم، مبتنی بر داستان واقعی است و آن را می توان جوالدوزی برای  انتقاد از نژادپرستی سفید‌پوست‌ها در هفتاد سال گذشته در ایالات متحده ی آمریکا دانست. در واقع این فیلم نشان می‌دهد که آمریکائی‌ها، ادعایی به تاریخ چندصد ساله‌ گذشته ی خود ندارند؛ آ‌ن‌ها، آینده را می‌خواهند و اکراهی از بیان اعتقادات پَست گذشته‌ی خود ندارند.

و به همین خاطر است که «واقع‌بینی»،  جدای از همه‌ی سیاست‌های دولتمردان این کشور، موجب تمایز آمریکا از کشورهای اروپایی و آسیایی شده است.

/ 0 نظر / 34 بازدید