پرونده‌ای برای رسانه‌های محلی - مطبوعات محلی

به نقل از ماهنامه مدیریت ارتباطات -در پرونده رسانه‌های محلی این شماره ماهنامه مدیریت ارتباطات که زیر نظر فاطمه پورمعصوم منتشر شده، این مطالب به چشم می‌خورد: «مخاطب‌سنجی؛ حلقه مفقوده مطبوعات محلی» نوشته معصومه رشیدی، بررسی صفحه‌آرایی مطبوعات محلی آذربایجان غربی با عنوان «ویترین می‌گوید تو را بخوانم یا برانم» توسط ندا عبدی، «مطبوعات شهرستانی؛ لزوم بازتعریف رسالت‌ها و مسؤولیت‌ها با رویکردی محلی» نوشته شفیع بهرامیان و «پویایی اقتصاد؛ کارستانی برای مطبوعات محلی» نوشته  فاطمه پورمعصوم.

مطبوعات شهرستانی؛لزوم بازتعریف رسالت ها و مسوولیت ها با رویکردی محلی
شفیع بهرامیان   ص 70

مخاطب سنجی؛ حلقه مفقوده مطبوعات محلی؛ نگاهی به نشریات محلی استان اصفهان
معصومه رشیدی   ص 68

ویترین می گوید تو را بخوانم یا برانم؛ صفحه آرایی مطبوعات محلی آذربایجان غربی نیازمند آموزش است
ندا عبدی   ص 69

پویایی اقتصاد؛ کارستانی برای مطبوعات محلی
فاطمه پورمعصوم   
ص 72

/ 0 نظر / 38 بازدید