ارتباطات فرهنگی و کسب و کار موفق

کتاب خوبی هست ارزش یک بار خواندن را دارد.  البته من فقط در ترجمه همکاری داشتم و تالیفی را در این کتاب انجام نداده ام.

نویسندگان: پروفسور علی اکبر فرهنگی- مستوره عزت زاده- فاطمه پور معصوم

 

/ 0 نظر / 70 بازدید