رسانه و مظلومیت غزه

امروز هر ملتی که رسانه و بلندگو ندارد

زیر پای چکمه پوشان است

 

 

/ 2 نظر / 36 بازدید
میتینگ آنلاین

من خو فلسطین و فلسطینیان را مسبب بدبختی های امروزشان می دانم. اما امروز رسانه ها حرف های زیادی در این باره می زنند. به واقع رسانه حتما نباید متعلق به حزب و دسته ای باشد که متاسفانه هست ... شما که بهتر می دانید.

مهدی

رسانه ریشه نیست . رسانه رویه یک تمدن و قدرت و ملت است . ملتی که قدرت نداشته باشد ، نمی تواند از خودش دفاع کند . قدرت نظامی - قدرت اقتصادی - قدرت رسانه ای رسانه مانند زبان در یک انسان است . زبان مانند مشت و لگد نمی تواند از انسان دفاع کند !