بررسی استراتژِ ی های پایه ای و محوری VOA در پنج سال گذشته

لطفا در صورت استفاده ارجاع دهید.

اصطلاحات کلیدی که در این مطلب مورد توجه است عبارتند از :

BBG : Broadcasting Board of  Governors

BBI : International Broadcasting Bureau

COI :  Cordinator of information  

VOA : Voice of America

PNN : Persian News Network

Propaganda

به کنترل ، دستکاری و انتقال عمدی اطلاعات و تصویرها برای دستیابی به هدفهای معین پروپاگاندا گویند.

آشناییباVOA

قبل از حمله ژاپن به Pearl Harbor، « مرکز هماهنگی اطلاعات دولت آمریکا» اقدام به تهیه اخبارجنگ و پخش آن بوسیله امواج کوتاه رادیو تجاری آمریکا کرد . در واقع ، این اقدامات بعد از وارد شدن آمریکا به جنگ شروع شد و اولین بار برای آلمان پخش شد که  شبکه رادیویی (Voice from ameria)  نام گرفت . بعدها ، با توافقی که با BBC  در استفاده از امواج انجام گرفت به شبکه های آفریقا ، ایتالیا و اروپا توسعه یافت. در آخر جنگ VOA ، با 39 منتقل کننده به چهل زبان پخش شد و در سال 1980، به صورت تلویزیونی و در 2004به صورت Worldnet ارائه شد. از سال 1991 تا به حال تغییراتی در آن انجام گرفته است که بدین شرح می باشد :

 بعد از فروپاشی جماهیر شوروی ، VOA به  تنوع و تعداد زبانهای خود افزود و به زبان کردی  برای عراق و ایران پخش  شد.در سال 1994 رئیس جمهور وقت ، "  بیل کلینتون " قانون سخن پراکنی بین المللی را به تصویب رساند . که بر اساس آن دفتر سخن پراکنی بین المللی ، بخشی از آژانس اطلاعاتی به شمار آمد و در سال1999 ، امور خارجی وسیاست های مربوط به آن نیز به آنها اضافه گردید. بنا براین VOA  از سال 1942 تا به حال عضو سازمانهای مختلفی بوده است:

Office of War Information

U.S. Information Agency

Broadcasting Board of Governors

 VOA قانون و یا اصلی که باید رعایت کند عدم پخش برنامه برای شهروندان آمریکایی است و هدف از تصویب این قانون حفاظت از مردم آمریکا در مقابل سیاست پروپاگاندایی دولت امریکاست. ولی با وجود این ،مردم آمریکا بوسیله امواج کوتاه و یا اینترنت به این شبکه دست  پیدا می کنند. تخمین زده می شود که  صدای آمریکا هر هفته ، به53 زبان برای 94 میلیون نفر از مردم جهان برنامه پخش می شود که برنامه های آن از طریق  موج کوتاه وموج متوسط ،از ایستگاه انتقال برنامه IBB در سراسر جهان  به اجرا در می آید وپخش برنامه های تکراری از طریق1300  ایستگاه  وابسته شبکه جهانی   به نمایش در می آید که بیش از هزار ساعت از برنامه های هفتگی و تلویزیون اصلی VOA نیز  از طریق اینترنت قابل دسترسی است. از  زمانی که اولین پخش  VOA در 24 فوریه 1942 با برنامه های دقیق بی طرفانه شروع شده است ،امتیاز های VOAبه دقت ، عینی بودن و جامع بودن و به نمایندگی از تمام اقشار جامعه آمریکا ، به تعادل و جامع بودن  فکر آمریکا و سیاست های آمریکا است. VOA یک مرکز رادیویی و تلویزیونی و مرکز سخن پراکنی خارجی است که برای دولت فدرال آمریکا کار می کند. که به طور بین المللی به صورت رادیویی ، تلویزیونی و از طریق اینترنت  برنامه می سازد که هدف آن ایجاد دید مثبت به دولت امریکاست. که امروزه از طرف دفتر سخن پراکنی بین المللی هدایت می شود. این شبکه از طریق ماهواره و موج های کوتاه اف ام و اِی ام  حمایت می شود. و همچنین از طریق سایت

www.voanews.com

قابل دسترسی است این شبکه با بسیاری از شبکه های تلویزیونی و ایستگاه های رادیویی قرارداد دارد. این شبکه بوسیله پرداخت مالیات شهروندان آمریکایی اداره شده و بودجه سال 2010 آن در حدود دویست و شش و نیم میلیون دلار تخمین زده شده است. که میزان پخش برنامه برای مناطق مختلف بر اساس اولویت دولت آمریکا می باشد.این شبکه دارای دفاتر مختلفی است  از سال 1942 تا 1945  به عنوان قسمتی از مرکز اطلاعات جنگی به شمار می آمد و از سال 1945 تا 1953 به عنوان بخشی از دولت به حساب آمده و بعد ها زیر مجموعه آژانس اطلاعاتی ایالات متحده قرار گرفت. وتا 1999 که این مرکز منحل شد و بعد آن زیر مجموعه BBG قرار گرفت VOAبر اساس تقسیم بندی زبان به سرویس فارسی نامیده شد و در سال 2007بر اساس بیانیه ماموریت BBG  ، شبکه PNN نام گرفت که هدف آن فراهم کردن اخبار عاری از تعصب  درباره ایالات متحده و جهان برای ایرانیان است. VOA  با پخش 24 ساعته ، از طریق رادیو ، تلویزیون . اینترنت بالاترین حجم مخاطب را نسبت به سایر شبکه های بین المللی در ایران را داراست. هزینه های PNN درسال 2008 16،299،469 دلار بوده است. بر  اساس «VOA» فارسی ، استراتژی ایالات متحده برقراری ارتباط با ایرانیان است که 29درصد ایرانیان داخل کشور در سال 2009 از تماشاگران این برنامه ها بودند. البته ناگفته نماند که ارائه اینترنتی می تواند استفاده از این برنامه ها را تسهیل کند و فعالیتهای اینترتنی رادیو فردا از ملزمات   «PNN» می باشد. بنا بر این گزارش ، PNN ، نقش حیاتی را در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران به عهده دارد و با وجود اینکه دولت آمریکا بیش 35 سال است که در ایران سفارتی ندارد در ایران VOA یک چهره رسمی آمریکا به حساب می آید.

مدیریتاستراتژیک:  چشمانداز، ماموریت، هدفگذاری ، برنامهریزی

چشماندازBBG

 انعطاف پذیری ،چند رسانه ای  شدن ،سیستم سخن پراکنی پژوهش محور ایالات متحده آمریکا ،ترکیب شبکه های منطقه ای که منجر به استفاده توده مخاطبان ، بوسیله برنامه ریزی مبتنی بر تفاوت محتوایی  که زیرمجموعه های BBG مانند : صدای آمریکا وسایر سرویس هاکه بوسیله کانال های AM و FMصوت و تصویر ماهواره ای ، امواج کوتاه و اینترنت منتشر می شود و بدینوسیله بر توده مخاطبان کنترل خواهند داشت.

اولویتهایزبانیسخنپراکنی:  که این بر اساس سیاست خارجی ایالات متحده است و BBG  سه اولویت را در 2009/11/01 وضع کرده است:

1. فراهم کردن اخبار و اطلاعات دقیق و بی طرفانه در مناطق مقدم  برای حمایت از مبارزه با تروریسم.

2.فراهم کردن اطلاعات دقیق و واضح برای مناطقی از جهان که آزادی اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته  و سرکوب شده است و یا فقدان آزادی و دموکراسی وجود دارد.

3. به کارگیری تلاش های بشردوستانه از طریق کمک به سازمان ملل در بحران ها ویا برای ملتهایی که از  بیماری های همه گیر و بی سوادی  رنج می برند.

بیانیه ماموریت « BBG»  اشاعه دقیق و بی طرفانه  اخبار و اطلاعات مربوط به ایالات متحده و جهان ،برای تقویت و ترویج آزادی و مردم سالاری مخاطبان خارجی است.

اهدافاستراتژیک : این اهداف مربوط به BBG  است که برای تحقق  و افزایش تاثیر سیستم سخن پراکنی است که بر منافع  استراتژیک دولت ایالات متحده استوار است.

هدف 1-  طراحی معماری سیستم سخن پراکنی برای قرن بیست و یکم
  هدف 2 - بسط سخن پراکنی بین المللی ایالات متحده از طریق سیستم منطقه ای  ، شبکه ها و کشور های دارای اولویت.
   هدف 3- به کار گیری فنون ارتباطات و فن آوری های مدرن
هدف 4- حفظ با ارزشترین وسایل ارتباطی،  اعتبار و حصول اطمینان ازتعالی برنامه نویسی
هدف 5- احیای "گفتن داستان  ازامریکا " به جهان
هدف 6- تقویت  قابلیتها

برنامه های استراتژیک BBG:

1.افزایش پخش برنامه بر اساس بیانیه

2. حصول و داشتن ارتباط با دنیای مسلمانان

3.کمک به مخاطبان دارای حکومت مستبد برای درک مردم سالاری ، آزادی ، وجوامع بی طرف

4.به کارگیری تکنولوژی و تکنیک های ارتباطی مدرن

استراتژی های VOA :

با توجه به زیر مجموعه بودن این شبکه از مدیریت استراتژیک BBG می توان چشم انداز ، بیانیه ماموریت ، اهداف و برنامه ریزی کسب آن را در راستای استراتژی های BBG یافت.

هر چند که VOA به عنوان اولین شبکه سخن پراکنی آمریکا و بزرگترین آن ، در واقع از بزرگترین اجزاء BBG  به شمار می آید و تمامی استراتژی های BBG در آن تحقق می یابد. شاید بر این اساس با توجه  به تمرکز سیاست آمریکا بر ایران و ملت ایران ، دور از انتظار نیست که در تدوین و انتخاب این استراتژی ها ،، هدف PNN تبدیل شدن به منبع مقتدر و معتبر خبری برای ایرانیان بویژه ساکنین در ایران باشد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
مرادی

خیلی خوبه ، مرسی.

مهدی

وبلاگ مفید و کاربردی دارید و البته نگاه تحلیلی و انتقادیتان را می پسندم....کاش در مورد رادیو هم همین نگاه را داشته باشید و حس می کنم نقشش در سپهر رسانه ای کشورمان بیش از پیش کمرنگ شده است..ممنون.