برای افزایش جایگاه برند خود، از رنگ‌های درست، بدرستی استفاده کنید

بازاریاب‌ها، در اغلب اوقات، اهمیت رنگ در طراحی را بهتر از سایرین درک می‌کنند و این در حالی است که رنگ، نه تنها اهمیت دارد بلکه، برای برقراری ارتباط و ایجاد شُک احساسی در مشتریان، یک نیاز حیاتی است. در واقع، رنگ به عنوان یک جزء از ارتباطات غیرکلامی و به عنوان یک قسمت مهم برای زندگی روزمره، نشان‌دهنده احساسات، سن، موقعیت و جنسیت افراد شناخته می‌شود. بدین ترتیب، استفاده از نظریه‌های رنگ، توسل به روش‌های قدرت‌مندی است که مشتریان را خواهند ساخت.

 

 

 

 از سوی دیگر با توجه به این مورد که رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک پایگاه موثر در برندسازی و جلب‌نظر مشتری هستند. می‌توان به صورت بهتری، کارکرد رنگ را بازشناخت. مخصوصا زمانی‌که، برندها می‌دانند که چطور باید دیده شوند. مطالعات نشان می‌دهد که برندها و نام‌های تجاری با استفاده از رنگ‌های درست و به‌جا، تا 80 درصد، بیشتر و بهتر به رسمیت شناخته می‌شوند. همچنین با بهره‌گیری از رنگ‌ها، خوانندگان مطالب و پست‌ها تا 40 درصد بهبود پیدا می‌کنند و 73 درصد نیز درک درستی ایجاد می‌کند و در نتیجه، بکارگیری درست رنگ‌ها، تا 85 درصد، دلیل تصمیم خرید مشتریان به شمار می رود.

برای همین، نیاز است تا شناخت درستی از رنگ‌ها و احساسات ایجاد شده بر اثر آن‌ها داشته باشیم. بر اساس شکل زیر، رنگ‌ها و تاثیر آن‌ها بر نوع احساسات ایجاد شده در افراد نشان داده شده است.

/ 0 نظر / 38 بازدید