تقدیم به دریاچه ارومیه

با توام‌ ای شور،‌ای دلشورهٔ شیرین!
با توام
ای شادی غمگین!
با توام
ای غم!
غم مبهم!
ای نمی‌دانم!
هرچه هستی باش!
اما کاش...
نه، جز اینم آرزویی نیست:
هرچه هستی باش! اما باش!

/آینه‌های ناگهان /قیصر امین پور/نشر مروارید/از نغمه غمگین

/ 0 نظر / 123 بازدید