رسانه های محلی / یادداشت میهمان

مطلب ذیل توسط یکی از اساتید و فعالان رسانه ای استان خوزستان به نگارش درآمده است . از آقای خالد لویمی از بابت توجه و عنایتشان بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این مطلب سرفصلی برای انتشار سایر مطالب رسانه ای مربوط به استانها و بویژه اقوام ایرانی باشد.

 باید ها و نبایدهای رسانه های محلی

 رسانه ها، بعنوان مهمترین عامل هدایت ومدیریت افکارعمومی و جهت دهنده به تغییرات اجتماعی وفرهنگی ازاین قابلیت شگرف برخوردارند که درجوامعی مانند ایران برتوان موتورتوسعه ورشد جامعه بیافزایند. توسعه درابعاد اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ، نیازمند همراهی مسئولانه و هوشمند رسانه ها می باشد و شاید یکی از عوامل عدم تناسب برنامه های پنج ساله توسعه ایران با وضعیت فعلی کشور، خمودی رسانه ها در تبیین و تحکیم ارزشهای توسعه ای درافکار عمومی می باشد دراین بین با توجه به ویژگی های جغرافیایی و ناهمسانی رشد یافتگی دراستانها و مناطق مختلف کشور،اهمیت کارکردی رسانه های محلی دوچندان است ، رسانه های محلی بواسطه التصاق با نیازهای ملموس مخاطبان حوزه هدف ، متمایز از رسانه های سراسری مورد وثوق و رجوع قرار می گیرند بویژه درحوزه اطلاع رسانی ، نیازمخاطب محلی به اخبارمحلی تنها بواسطه این رسانه تامین می گردد . همچنیین رسانه های محلی درمناطق چند فرهنگی مانند خوزستان ازرسالت ونقش انسجام بخشی نیز برخوردارند و باید به الفت وهمدلی اقشار مختلف یاری رسانند . بنظر می رسد بهترین الگوی رسانه ای برای رسانه های محلی تاکید برتوسعه همه جانبه و دیالوگ مبتنی بر قانون و حقوق شهروندی باشد با این رویکرد می توان به رشد و توسعه متناسب و هماهنگ مناطق مختلف کشور امیدوار بود . رسانه های محلی برای وصول به جایگاه متمایز وارزشمند خودنیازمند نقد ذاتی ، آسیب شناسی و بازسازی مداوم می باشند . درحال حاضر ضعف عمده  رسانه های محلی درمدیریت غیرحرفه ای ، عدم بکارگیری ظرفیتهای محلی ، بی توجهی به مقوله مهم مخاطب شناسی محلی  وعدم اهتمام به سوژه های متنوع محلی می باشد . متاسفانه اغلب مشاهده می شود که نشریات وخبرگزاریهای محلی دربخش عمده فعالیتهایشان تنها به بازنمایی محتوای ارائه شده دررسانه ملی می پردازند و به  تولید محتوا اهتمام چندانی ندارند درحوزه رسانه های دیداری نیز ،بجز حوزه خبردردیگرحوزه ها بطورعمده برمحتوای تامینی ازدیگر شبکه ها تکیه می شود . رویکردی این گونه به رسانه های محلی ، بیشتر به رفع تکلیف شبیه می ماند وکمک چندانی به آهنگ رشد مناطق محلی نمی کند . امیداست با توجه به ورود تعداد فراوانی ازفارغ التحصیلان حوزه رسانه  به جامعه و تخصصی شدن مدیریت رسانه، درآینده نزدیک شاهد بهره گیری مناسب از ظرفیت رسانه های محلی در راستای توسعه مناطق مختلف کشورباشیم.

/ 2 نظر / 59 بازدید
پورمعصوم

با نظرتان در رابطه با عدم استفاده از قابلیت های محلی کاملا موافقم ، متاسفانه نوع رویکرد به رسانه های محلی ، رویکرد حمایتی از رسانه ملی است و عدم کارکرد درست این رسانه ها ، منجر به تمایل اقوام و مرز نشینان به شبکه های ماهواره ای آن سوی مرزها شده است.

دانشجوی مدیریت رسانه پیام نور تهران

البته نمونه هایی از نشریات محلی نسبتا" موفق هم داریم که عمر دیرپای آنها و حتی چاپ همزمان آنها در پایتخت گویای ضریب نفوذ خوب آنها در جامعه هدف است. نکته جالب توجه در این سری نشریات آن است که عموما" نشریات مورد نظر روزنامه محلی هستند و از رهگذر سالها فعالیت اینک در سبد مصرف خوانندگان محلی قرار گرفته اند. این نمونه های استثنایی را که تماما" مرعوب روزنامه های پایتخت نشده اند در شهرهایی مثل تبریز، مشهد، شیراز و اهواز می توان سراغ گرفت. خراسان، قدس، خبر جنوب و کارون از زمره نشریاتی هستند که عمدتا" در حوزه خبر و تحلیل اولویت را به موضوعاتی حوزه انتشارشان میدهند.