[در متن با حاشیه]


+ فیس بوکی ها ..

یک زمانی وقتی وارد سایت های خبری می شدید ، میزان نظرات و آمار بازدیدکننده و در نهایت میزان بازتاب خبر در متن جامعه و ارجاع به منبع خبری ، ارزش و اعتبار سایت را محک می زد .

ولی امروز ، رقابت میان تامین کنندگان خبر افزایش پیدا کرده است ، اعتبار و به روز بودن یک سایت و حتی بلاگ های شخصی به سمتی پیش رفته است که درج آیکون  و میزان حمایت فیس بوکی ها و نمایش خبر و یا مطلب در فیس بوک ، نشانگر  توجه جامعه مجازی است !

درست یا غلط ، این اتفاق در مورد سایر شبکه های اجتماعی نیز صادق است ولی پرسش این است که آیا میزان بازتاب خبر در سومین کشور پر جمعیت جهان  یعنی فیس بوک می تواند میزان تاثیر گذاری آن را در جامعه واقعی نیز  بسنجد؟

آیا می توان پرسید که فیس بوکی ها دنیای مخصوص به خودشان را دارا هستند؟ نقطه عطف این دنیا با دنیای واقعی چیست؟

 

comment شما()