[در متن با حاشیه]


+ با تست اورمان میزان وابستگی خود را به اینترنت بسنجید

" تست اورمان " ، یکی از راه هایی هست که می توان براحتی میزان وابستگی  را به اینترنت سنجید ، امروزه حضور در فضای مجازی و برقراری ارتباط با دنیای مجازی ، استفاده از ظرفیت های اطلاعاتی و جستجو گری شبکه جهانی اینترنت  ، فضایی را برای افراد ایجاد می کند که گاه بدون دسترسی به این شبکه ، احساس ناخوشایندی به افراد دست می دهد چنانکه حتی امکان دارد زندگی شخص مختل شده و از حالت عادی خارج شود و به صورت بی قراری خود را نشان دهد.

در یک عبارت ساده " اعتیاد به اینترنت " ، رفته رفته ، شخص را از تسلط بر زندگی و برنامه ریزی بازداشته و منجر به بی برنامه بودن و یا تزلزل در اعمال برنامه ریزی انجام شده می شود.

بنابراین تست اورمان یکی از راه هایی است که می توان با انجام آن به خودشناسی بهتری در این زمینه دست یافت و با خودآگاهی بدست آمده از عمق گرفتن بیماری اعتیاد به اینترنت جلوگیری کرد و روح و روان خویش را بهتر مدیریت کرد

برای انجام این تست به اینجا مراجعه کنید.  

comment شما()