[در متن با حاشیه]


+ وضعیت رسانه های بوسنی

در عصر اطلاعات و ارتباطات، که فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی راه را برای تعامل و ارتباط ملتها و کشورها ایجاد کرده است، توجه به نقش رسانه ها در توسعه کشورها از اموری است که به موازات شرایط توسعه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و.. حائز اهمیت است.

به گزارش پایگاه تحلیلی – خبری ایران بالکان (ایربا) حضور رسانه ها در انواع رسانه های چاپی ، الکترونیکی و الکترونی ، چالش ها و فرصت هایی را برای همه کشورها ایجاد کرده است. مطالعه رسانه های کشورهایی که دارای جمعیت بالایی از مسلمانان هستند می تواند شمایلی از چگونگی حضور و نوع توسعه یافتگی این کشورها در سایه سار رسانه ها ایجاد کند.

برای مطالعه ادامه مطلب می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید

www.iranbalkan.net/view-8289.html

همچنین ، برای مطالعه مطالب مرتبط می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

رسانه های بوسنی (2)

رسانه های بوسنی (3)

رسانه های بوسنی (4)

comment شما()