[در متن با حاشیه]


+ مدیریت رسانه در سایه سار مدیریت آموزشی (1)

قدرت یادگیری انسان  ،  تحت تاثیر دو مولفه وراثت و محیط قرار دارد ، وراثت به عنوان یک مولفه غریزی و محیط به عنوان یک مولفه اکتسابی ، توان یادگیری فرد را تحت تاثیر قرار می دهند و فرد با استفاده حداکثری از توانایی های ذاتی  و امکانات محیطی می رود تا آنچه را که پیشینیان آموخته اند را بیاموزد و خود ، آموزه هایی را رقم زند.

توانایی های یک فرد با چگونگی بهره مند شدن او از امکانات محیطی رابطه مستقیم دارد گاه افراد بدون داشتن هیچ گونه امکانی ، حتی مجال پیدا نمی کنند تا بدانند چه در چنته دارند و یا در کدامین پله از نردبان آموختن قرار دارند . شاید اگر فرد توان نگریستن به اطرافش را داشته باشد جایگاه خویشتن را بهتر خواهد آموخت.

تصاویر ، نمادها ، اشکال ، اعداد ، اجسام ، ایما و اشاره ها همه و همه با هم در ارتباطند همه برای آن به وجود آمدند تا معناهای مشترکی را در ذهن افراد متصور سازند و در دنیای انسانها و گاه حیوانات ، پلی باشند برای انتقال مفاهیم و آموزه های بشری. یک نماد می تواند شروع اولیه باشد برای جرقه خوردن یک ذهن تا مفاهیم تازه ای را بسازد . اما پرسش این است که آیا انسان بدون درج همه این مفاهیم ، می توانست  همه  را انتقال دهد؟

شاید نه ، چرا که امکان انتقال مفاهیم از طریق ابزارها و وسایلی میسر گشته است که جزو امکانات انسان دیروزی بوده است. وجود تسهیلاتی که افکار و ذهنیات انسان های پیشین را به نسل های بعدی انتقال داده است و با تمرکز بر هوش انسان ، ایده انتقال دانش را ممکن ساخته است. پس انسان های دیروز اگر ایده ای برای منتقل کردن آموخته هایشان نداشتند و دارای امکانات نبودند و چگونگی استفاده از امکانات را نمی دانستند مطمئن باشید که امروز عصر فناوری های نوین نبود.

بنابراین ، " هوش انسان " اورا وادار کرده تا با مدیریت ابزارها ، امکان زیستن را برای نسل بعدش تسهیل کند و شاید با انگیزه انتقال فرهنگ و تمدن خویش  نماد ها ، تصاویر ، اجسام و.. را مدیریت کرده است. مدیریت ابزاری که ارتباط او را با دیگر انسان ها نیز میسر ساخته است ، پس به جرات می توان گفت که انسان دیروز مدیریت ارتباطات داشته است و این مدیریت را با مدیریت رسانه امکان پذیر ساخته است. 

comment شما()