[در متن با حاشیه]


+ مدیریت رسانه (1)

مدیریت رسانه به عنوان علم و هنر مدیریت بر رسانه است . یعنی شناخت رسانه ها و آشنایی با چگونگی به کار گیری آنها. این علم نوظهور  که کمتر از نیم قرن از عمر آن می گذرد با رشد و بسط رسانه های دیداری و شنیداری  و رسانه های نوینی چون شبکه های اجتماعی توانست جا پای خود را سفت تر کند و این یقین را برای رسانه ای ها ایجاد کند که در بحث رسانه ها ، مدیریت تخصصی جای بیشتری برای سخن گفتن خواهد داشت .

امروزه مدیریت رسانه ، در گرایش های مختلفی چون " رسانه های چاپی "  ،   " مدیریت رسانه های آنلاین " ، "مدیریت بر رسانه های دیداری و شنیداری " و   "مدیریت رسانه و تولید " در عرصه های دانشگاهی جولان می دهد و با تکیه بر رویکرد ابزار محوری  در بسترهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، تلاش می کند تا رسانه ها را هدایت و  کنترل کرده و با توجه به اهداف استراتژیک خود به اثر بخشی دست یابد. مدیریت رسانه به عنوان یک علم میان رشته ای ، این قابلیت را دارد تا در همه جوانب زندگی انسان اعلام حضور کند و با استفاده ار تکنیک و تاکتیک ها ، موجودی به نام " انسان " را تامین کند. چه بسا در این میان ، گاه مدیران رسانه ای به عنوان تامین شوندگان هستند و گاه آنهایی که مخاطب رسانه ها هستند نیازهایشان تامین می شود .

بنایراین  در فرصت های آتی ، مطالبی به صورت سلسله وار دراین باره و با تکیه بر دیدگاه ابزاری به رسانه ارائه خواهد گشت که همراه با محوریت علم مدیریت رسانه  خواهد بود.

comment شما()