[در متن با حاشیه]


+ وبلاگ نویسی (1)

" ایوان ویلیامز " که خالق ابزار وبلاگ نویسی بلاگر هست ، مفهوم وبلاگ را در تداوم ، ایجاز و فرد محور بودن می داند  وحتی برای وی  قالب وبلاگ  ارجح تر از  محتویات آن  می باشد (گلشن پژوه ، 1387 ، 45)  و اما آنچه  که برای من در این مورد جالب و قابل توجه است مربوط به ویژگی های استمرار و فرد محور بودن وبلاگ هاست که از سوی ایوان ویلیامز مطرح شده است ، خصوصیاتی که جز با حفظ تعامل میان صاحب وبلاگ و مخاطبانش برقرار نخواهد شد ، امروزه ، وبلاگ ها برتری هایی برسایر رسانه های دیجیتالی دارند و در این میان توانسته اند عنوان رسانه های جایگزین را برای خود اخذ کنند  و این موارد جز با حفظ ویژگی هایی چون سرعت انتشار و روزآمدی میسر نخواهد بود و شاید  منظور من از ذکر این مطالب برای این است  که نوع تفکر ویلیامز را به چالش بکشد که اعتقاد دارد قالب بر محتوا ارجح تر است و مزیت صوری وبلاگ ها  علت اصلی توجه مردم جهان به وبلاگ ها می باشد ولی سئوال این است که استمرار و روز آمدی ، فرد محور بودن و حتی توجه به خصیصه ای چون سرعت  ، چگونه می تواند بدون امکان توجه به  محتوا حفظ شود؟

آیا جز این است که امروزه ، وبلاگ ها ،  رسانه ها و بلندگوهای کوچکی هستند که با جرئت تر از سایر رسانه ها ، خواست اذهان را به تصویر می کشند و با داشتن کمترین نقش درواره بانی ، رسالت خبری خود را ایفا می کنند؟ ، آیا جز این است که تعاملی بودن وبلاگ ها قوی ترین و پررنگ ترین ویژگی این رسانه های نوین است.؟ و آیا جز این است که حفظ این تعامل  فقط با درج محتوای مناسب و تامین انتظارات مورد نظر مخاطب ، امکان پذیر خواهد بود؟

گلشن پژوه ، محمد رضا (1387)؛ بررسی فرصت ها و چالش های ناشی از رسانه های دیجیتالی ، تهران :معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی - دفتر گسترش تولید علم

comment شما()