[در متن با حاشیه]


+ دو یادداشت دیگر در «شهروند»

مالکان فیس بوک چه کسانی هستند؟ 

انتظار یک توییت، نظم دنیای خبر را برهم زده است 

 

comment شما()