[در متن با حاشیه]


+ یادداشت‌های ما در چهل و دومین شماره ماهنامه «مدیریت ارتباطات»

در این شماره نیز، من و دوستانم، مطالب و یادداشت‌های خواندنی  آماده کرده‌ایم که برای دریافت آن‌ها می توانید به اینجا بروید.

لزوم درخشش روابط عمومی در رویداد «استارتاپویکند» (فاطمه پورمعصوم)

رسانه‌های اجتماعی؛ مرگ سلطه خبری و متروپول‌ها، پیش به سوی عدالت رسانه‌ای (شفیع بهرامیان)

بررسی اجمالی وضعیت اقتصادی شبکه های اجتماعی
چگونه از آب کره می‌گیرند؟ (فاطمه پورمعصوم)

صیانت از نام خلیج فارس در رسانه‌های اجتماعی (محمدجواد منصورزاده و زهرا پوش)

ظرفیت مغفول مانده شبکه‌های اجتماعی (فاطمه پورمعصوم)

comment شما()