[در متن با حاشیه]


+ رسانه‌های اجتماعی و مدیریت رسانه

در چند هفته ی اخیر، سه مطلب مفید را ترجمه کرده ام که همراه با تجربه های شخصی نیز بوده است؛ سه یادداشتی که به اهمیت ارتباطات و نقش آن در اشتراک فعالیت ها می پردازد و اعتقاد دارد که یک فعالیت بدون توجه به مدیریت رسانه نمی تواند موفق شود. هم چنین در این یادداشت ها به اهمیت امنیت فعالیت های مبتنی بر وب اشاره شده است که متاسفانه با وجود رشد فناوری ها، هنوز امکان نشت اطلاعات و داده های کاربران به صروت گسترده ای وجود دارد.

اشتراک تجربیات راه نجات دیگران!

 آیا برندها مانند شرکت های رسانه ای فکر می کنند! 

بزرگترین نشت داده های جهان چقدر است؟  

 

comment شما()