[در متن با حاشیه]


+ بررسی ادبیات کودکان ناتوان در گفتگو با ایسنا

برای روز بزرگداشت مرحوم جبار عسگرزاده معروف به باغچه بان، در مورد کودکانی صحبت کردم که اندیشیدن به آن ها برای من همانند عبادتی است که از سر سپاس و بندگی در مقابل خداست.

روزت گرامی ای بزرگ مرد

این یادداشت را به میثم و علی ، دو برادر ناتوانی تقدیم می کنم که به دلیل نبود آموزش ها و امکانات مناسب برای کودکان با اختلالات جسمی و روانی، مورد نکوهش کودکان هم سن خود قرار می گیرند..

زادروز جبار باغچه‌بان و توجه به «ادبیات کودکان ناتوان»

comment شما()