[در متن با حاشیه]


+ چرا روزنامه نگار حرفه ای نداریم؟

روزنامه نگار حرفه ای، زمانی می تواند معنی پیدا کند که حرفه ی روزنامه نگاری بتواند کفاف دخل و خرج روزنامه نگاران عزیز را تامین کند. در واقع، وقتی در این مملکت، همه ی حرفه ها و شغل ها، امکان هماهنگی با محیط را در اکثر اوقات پیدا می کنند، تنها حرفه ی روزنامه نگاری است که باید در بعضی اوقات در خلاف جهت باد حرکت کند تا شاید بتواند آسیب ها را شناسایی کرده و نقاط ضعف و قوت را بنمایاند.

بله، حرفه ای بودن به یک حرفه ی مدون و چارچوب دار نیاز دارد، نمی شود از روزنامه نگاران خواست تا داد برآرند و حق مظلوم از ظالم را احیا کنند. نه نمی شود این کار را کرد وقتی که گوشت کیلویی می شود چندین هزار تومان و تهیه یک خبر برای خبرنگاران، فقط سه هزار تومان ناقابل، آب می خورد. این کجا و آن کجا؟

به این مطلب هم توجه کنید:

بله، چرا روزنامه‌نگار حرفه‌ای نداریم!

comment شما()