[در متن با حاشیه]


+ نجوایی از بهشت

شاید شما هم بعضی اوقات، مثل من فکر می کنید که بین آسمان و زمین، طنابهایی هست که این دو دنیا را به هم وصل می کنند....

شاید شما هم خیلی اوقات، مثل من احساس کردید که بازخوانده شده اید و باید خودتان را آماده کنید...

شاید شما هم، مثل من تا به حال، به این فکر کردید که دیگر وقت رفتن است و آسمان، مامن اصلی و زادگاه واقعی تان، شما را فراخوانده است...

بلی، این نجوایی از بهشت است که شاید، روزهایی است که من هم به آن فکر میکنم.

و چقدر برایم زیباست که برایم بگویند:

« انّا لله و انّا الیه راجعون»

comment شما()